Podvrtanie rieky Hron pre vodovodné potrubie

Banská Bystrica